Skontaktuj się z nami

Gimnazjum Nr 55
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Bytnara ps. „Rudy” w Warszawie

adres: Aleja Wojska Polskiego 1A

            01-524 Warszawa

tel.: +48 22 839 07 45

e-mail:    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ogłoszenie

Szanowni Państwo

 

Drugi listopada 2017 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
 

 

Szanowni Państwo

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE OD 1 WRZEŚNIA ZMIENIŁ SIĘ NUMER RACHUNKU.
WSZYSTKIE OPŁATY PROSZĘ WPŁACAĆ NA RACHUNEK O NUMERZE:

57 1030 1508 0000 0005 5096 3020
z dopisaniem DBFO -SP 392

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

 

Osoby zainteresowane Kartą Kwalifikacyjną Uczestnika Wypoczynku proszone są o zapoznanie się z poniższymi załącznikami

Opłaty za żywienie dzieci podczas "Lata w mieście", proszę wpłacać na konto bankowe 93 1030 1508 0000 0005 5096 3051. Potwierdzenie wpłaty proszę dostarczyć razem z kartą kwalifikacyjną do sekretariatu lub pokoju nr 3.

Karta Ucznia - Już od 1 września!


Już od 1 września!


Dowiedz się więcej!

 

Dziennik elektroniczny

Subskrypcja mailowa

Na co stawiamy?

Economy


Nasi uczniowie nie wracają z zawodów bez medali. Chlubą i dumą rodziców oraz nauczycieli są sukcesy pływaków przywożących z turniejów lokalnych i międzynarodowych złoto i srebro.

Culture

Integracja

Uczniowie odnoszą sukcesy, wygrywają konkursy i olimpiady.

Learning

Proponujemy bezpłatną naukę 6 języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego oraz hiszpańskiego.

Sport w naszej szkole

Sport w naszej szkole.

Od roku szkolnego 2003/2004 w naszej szkole funkcjonują klasy sportowe.

Wspólnie z klubami sportowymi szkoła tworzy uczniom warunki do uprawiania sportu.

Ale jest to oferta nie tylko dla zawodników. Wszyscy kandydaci, którzy spełnią wymagania kwalifikacyjne i zostaną uczniami klas sportowych mają w planie zajęć 10 godzin lekcyjnych sportu organizowanego przez szkołę.

Przykładowo, ucząc się w klasie pływackiej mają 4 godziny lekcyjne wychowania fizycznego poświecone na realizację podstawy programowej z tego przedmiotu i 6 dodatkowych godzin lekcyjnych na naukę i doskonalenie pływania lub inne sporty.

Aby zostać uczniem klasy sportowej należy wziąć udział w teście sprawności fizycznej, złożonym z różnego rodzaju prób do wyboru w zależności od dyscypliny sportu i predyspozycji kandydata. Dodatkowo premiujemy osiągnięcia sportowe i sam fakt uprawiania sportu.

Kandydat do klasy sportowej musi być zdrowy, przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w sprawdzianie lub aktualne zaświadczenie o zdolności do uprawiania sportu wystawione przez lekarza sportowego. Takie same zaświadczenia obowiązują uczniów klas sportowych w toku nauki i treningów.

Uczniowie zrzeszeni w klubach dodatkowo realizują treningi specjalistyczne, w znacznie większym wymiarze, przewidziane przez klub i wynikające ze specyfiki uprawianej dyscypliny sportu.

Uczniowie klas sportowych reprezentują szkołę w zawodach międzyszkolnych. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach klubowych, wyjeżdżają na zawody i obozy sportowe, mają możliwość wyrównania zaległości w nauce.

Uczniom klas sportowych ustalamy dogodny plan lekcji dostosowany do godzin treningów i organizujemy przepyszne śniadania przed lekcjami, a po porannym treningu.

Szkolne zajęcia sportowe są obowiązkowe i nieodpłatne, a realizacja ich programu jest podstawą do wystawienia oceny z wychowania fizycznego.

Zajęcia klubowe wymagają stowarzyszenia w klubie i ponoszenia opłat określonych przez klub.

Historia sportu w szkole i dyscypliny.

Zapraszamy do klas sportowych sportów indywidualnych i zespołowych.

Czekamy na pływaków, pięcioboistów, łuczników, szermierzy i siatkarzy, a w przyszłości, także na lekkoatletów.

Klubem, który rozpoczął współpracę z naszą szkołą jest UKS Żoliborz. Klub ten szkoli dzieci i młodzież w dwóch dyscyplinach sportu pływaniu i pięcioboju nowoczesnym.

Zawodnicy klubu, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze sportem w Szkole Podstawowej nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1, mają możliwość kontynuowania uprawiania sportu i nauki w naszej szkole. W gimnazjum wybierają swoją sportową dyscyplinę. Pływanie lub pięciobój nowoczesny. Wyboru dokonują zawodnicy i rodzice, na podstawie oceny własnej oraz opinii trenerów- nauczycieli. Wybierając dyscyplinę staramy się kierować korzyścią i perspektywą na sportowy sukces biorąc pod uwagę ujawniony w dotychczasowym szkoleniu potencjał uzdolnień dziecka, perspektywy wynikowe i chęci.

Uczniowie i absolwenci naszej szkoły zrzeszeni w UKS Żoliborz mają w swym sportowym dorobku medale i rekordy Mistrzostw Polski w pływaniu, a także tytuły Mistrzów Polski i Europy w dwuboju i trójboju nowoczesnym oraz Mistrzów Polski, Europy i Świata w czwórboju i pięcioboju. Są wśród nich Joanna Gomolińska, Michał Stefański, Klaudia Suchożeberska, Klaudia Czyż, Paweł Kozak, Paweł Grzejszczak, Michał i Mateusz Gralewscy, Maciej Baranowski, Sebastian Stasiak, Igor Bielecki, Marcin Stolarski i wielu innych.

Absolwentką naszej szkoły jest Karolina Winkowska mistrzyni Świata w kitesurfingu!

Rozszerzając ofertę szkoły i otwierając jej podwoje na sportowców zapraszamy łuczników, szermierzy oraz siatkarzy.

Łucznictwo rozwija się od wielu lat na Żoliborzu, a w Szkole Podstawowej nr 65 równolegle z klasami pływackimi organizowane  są klasy łuczniczo- siatkarskie. Zapraszamy ich absolwentów!

Rozpoczynamy, także współpracę z klubem akademickim AZS-AWF Warszawa, który wśród innych dyscyplin prowadzi piłkę siatkową i szermierkę.

Treningi sportowe odbywają się na obiektach specjalistycznych. Pływanie na pływalni OSiR Żoliborz przy ul. Potockiej 1.

Być może w kolejnych latach rozszerzymy ofertę o propozycje dla lekkoatletów biorąc pod uwagę uczniów klas sportowych Szkoły Podstawowej nr 92.

Nasi absolwenci mogą wybierać dowolne szkoły ponad gimnazjalne, jednak w zakresie kontynuacji nauki szkolenia sportowego na Żoliborzu często wybierają I Liceum Ogólnokształcące przy ul. Felińskiego 15.  Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że kończąc je wybierają różnorodne kierunki studiów.

Spacer po Gimnazjum

Prezentacja szkoły

Zapraszamy na wirtualną wycieczkę. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła!

language classes

 

Więcej...